Fx15 ve Chitosan Kampanyaları Fx15 Siparişi Chitosan Hakkında

Bağışıklık Sistemi Güçlendirici

Bu yazı 02 Ağustos 2011 tarihinde eRiL tarafından gönderilmiştir.

Fx15 zayıflama hapı ile bağışıklık sisteminiz güçlenecek ve hastalıklara karşı koruma sağlayacaktır. Zayıflatızı özelliği ile bilienen Fx15 kapsüllerinin faydalarını anlatmakla bitirmek mümkün değildir. Sağlıklı ve güven vermesiyel ebilinen Fx15 kapsülleri kilo vermede etkili olduğu gibi daha dinç kalmanıza da yardımcı olacaktır.

Fx15 kullanıcıları ile detaylı bilgiler edinebilirsiniz. Hücre içinde, lizozomlardaki katepsin enzimi intrensek faktörü yıkar, serbestleşen kobalamin transcobnlamin adı verilen taşıyıcı ile plazmada dolaşır, karaciğere ve dokulara taşınır. Toolam 110 mg (45 mg) kadar olan vücut depolarının % 90’ı karaciğerdedir. B12 vitamininin safra ile enterohepatik dolaşımı vardır.Enterohepatik dolaşımla tekrar kazanılan miktar 3 |ug dolayındadır ve günlük ihtiyaca yakındır. Fx15 etkisi ve yararları ile bilgileri yukardaki bölümde dataylı şekilde anlatmış bulunuyoruz.

Malabsorpsiyonun söz konusu olmadığı durumlarda b vitamininin net günlük kaybı 12 |ig kadardır. Depoların iyi olması durumunda diyetsel eksiklik sonucu kobalamin eksikliğinin ortaya çıkabilmesi için uzun bir süre geçmesi gerekir. Malabsorpsiyonlarda eneterohepatik dolaşım da bozulmuş olacağı için günlük kayıp 10 mg’a kadar yükselebilir ki bu da, bu durumlarda Bı: vitamini eksikliğinin kolay gelişmesini açıklar. Bı Vitamini Statüsünün Biokimyasal Değerlendirilmesi kobalamin eksiklikleri çok büyük bir çoğunlukla alım eksikliğinden ziyade emilim kusurları sonucu ortaya çıktığı için B,2 vitamini emilimini değerlendiren Schilling testi yıllar geçmesine rağmen hâlâ yürürlüktedir.  Bu testin esası bütün kobalamin bağlayıcı ve taşıyıcı proteinler doyurulduğu takdirde ek verilen kobalaminin ancak böbrekler yolu itrah edileceği, başka bir dokuya yerleşemeyeceği gerçeğine dayanır.

Önce 1000 |ig kobalamin parenteral verilerek bütün bağlayacı ve taşıyıcı proteinler doyurulur. Eğer serum tayinleri de yapılacaksa enjeksiyondan önce kan örneği alınmış olmalıdır. Daha sonra ağızdan radyoaktif kobaltile işaretli Bı vitamini verilir. 24 saatlik idrarda itrah edilen radyoaktif kobalt sayılır. Emilim normalse ağızdan verilen dozun 8’inden fazlası idrarla itrah edilmelidir.

Etiketlemeler: , , ,

Fx15 yorumları