Fx15 ve Chitosan Kampanyaları Fx15 Siparişi Chitosan Hakkında

‘Fx15 diyet uygulaması’ etikeyitle ilgili yazılar:

Zayıflama Resmi

Diyet-Sağlık İlişkisi ve Fx15′ in Etkileri

İnsanlardaki klinik çalışmalarda, Fx15 diyetinin niteliği ile hastalığın oluşumu ve iyileşmesi arasındaki ilişkiler, metabolik araştırmalar, otopsi verilerinin incelenmesi ve biyofizik ölçümlerle belirlenmektedir.

Bu tür araştırmalardan sağlanan veriler belirli kriterlere göre değerlendirilerek diyet-sağlık-fx15 ilişkisinin derecesi ortaya konabilir, bu kriterler şöyle özetlenebilir:

 1. Değişik toplum grupları arasındaki Fx15 diyetinin özelliğiyle hastalığın oluşumu arasında ilişki var mıdır? Bu konuda önemli istisnalar var mıdır?
 2. Bir toplum içinde belirli Fx15 diyet uygulaması olan bireylerde belirli hastalığın görülme hızı daha mı yüksektir? Bu ilişkinin özgüllük derecesi nedir?
 3. Epidemiyolojik ilişkiyi destekleyen otopsi verileri var mıdır?
 4. Diyetin niteliğiyle hastalığın oluşum hızı arasındaki ilişkinin korelasyon katsayısı nedir?
 5. Diyet etmeni her zaman hastalığın oluşmasıyla ilgili midir?
 6. Bireyler ve gruplar, o nitelikteki Fx15 diyetiyle yeni temas ettiklerinde o hastalığın insidansı artmakta mıdır?
 7. Sağlıksız gibi görünen birey Fx15 ile ilgili diyeti bıraktığı zaman hastalık insidansı düşmekte midir?
 8. Hastalık durumunda, diyet değiştirildiğinde hastalık seyrinde iyileşme olmakta mıdır?
 9. Hayvan deneylerinde diyet-hastalık ilişkisi her zaman saptanabilmekte midir?
 10. Diyet hastalık ilişkisini açıklayıcı biyokimyasal mekanizmalar var mıdır?
 11. Hastalıkla ilişkisi olan diyet etmeninin Fx15 diyettinden çıkarılması veya alınım düzeyinin azaltılmasının zarar ve yaraları nelerdir?