Fx15 ve Chitosan Kampanyaları Fx15 Siparişi Chitosan Hakkında

‘LDL kolesterol’ etikeyitle ilgili yazılar:

Zayıflama Resmi

Obezitenin Zararları Yoksa Yalan mı?

Merhaba sevgili Fx15 kullanıcıları bugünkü yazımda sizlerle kiloya neden olan bazı etkenler ve obezitenin zararlı olup olmadığı hakkında bilgi paylaşımında bulunacağım.

Birçok araştırmacı kan basıncı, düşük HDL ve yüksek LDL kolesterol, yüksek trigliserid değerleri ve yüksek ensülin değerleri gibi olası risk faktörlerinin kiloya da neden olan sağlıksız davranışların sonucu olarak ortaya çıktığını bilmesine rağmen (yağ ve şeker yüklü beslenme ve hareketsiz yaşam) kilo birçok zaman tarafsız etken olurken Hemşirelerin Sağlık Araştırmasında araştırmacılar aksini savunmuşlardır. Bu araştırmacılara göre kilo bu risk faktörlerine neden olmaktadır. Bu varsayımla vardıkları netice neredeyse başından belli bir neticedir. Enteresan şekilde aynı araştırmanın meme kanseri ile ilgili olan kısımları kilonun risk faktörü olması ile ilgili tamamen farklı bir hikaye anlatır.

Antiobezite kampanyasında bahsedilen bir başka araştırma da 1948 yılında başlayan ve günümüzde de devam ederek Amerika Birleşik Devletleri’nin en uzun süreli büyük salgın hastalıklar araştırması olan Framingham Kalp Araştırmasıdır. NIH tarafından kalp ve damar hastalıklarının risk faktörlerini araştırmak üzere başlatılan bu araştırma 28 ve 62 yaş aralığında Massachusetts Framingham’da yaşayan 5.209 kadın ve erkeği incelemiştir. Yıllar boyu çeşitli bulguları raporlayan bu araştırmanın en etkileyici raporlarından biri 1983 yılında Amerikan Kalp Birliği ‘nin önemli yayını olan Circulation’da yayınlanmıştır. “Kalp ve Damar Hastalıklarının Bağımsız Belirleyicisi Olarak Obezite: Framingham Kalp Araştırması Katılımcılarının 26 Yıllık Takip Raporu” kilolu olmanın ve yirmi beş yaşından sonra kilo almanın kalp rahatsızlıkları riskini önemli ölçüde artırdığı sonucunu ortaya koyan bir rapordur.

Anlaşılacağı üzere obezitenin kalp damar hastalıklarında ne derecede etkin bir rol oynadığı kesin olarak bilinmemekte, araştırmacılar sonuçlara öznel fikirlerini karıştırmaktadırlar. Ancak kesin olan bir şey vardır o da her şeyin fazlasının zararlı olduğudur. Bu nedenle aşırı kilolarınızdan kurtulmalısınız. Bunu başarmanın en kolay yolu olan Fx15 Lotus Tableti kullanmanızı öneriyorum. Zira Fx15 zayıflamanın en kolay ve pratik yoludur.

Zayıflama Resmi

Fx15 Kullananlar için Fibrinojen

Fibrinojen pıhtılaşma sürecinde rol alan bir kan proteinidir. Pıhtılaşma, arterleri tıkayan son olay olduğundan kanda fibronojen düzeyinin yükselmesinin KKH için bir risk faktörü olabileceği düşünülmüştür. Düzenli egzersiz, şişmanlığın iyileştirilmesi, Fx 15 ile zayıflama, sigarasız ortam, düşük doz aspirin alımı, balık tüketiminin artması ya da balık yağı alımı pıhtılaşma riskini azaltır.

Böbreklerin, bedende oluşan zararlı öğelerin atımında, kan basıncının düzenlenmesinde, sodyum, potasyum, kalsiyum gibi minerallerin dengelerinin sağlanmasında, D vitamininin aktif duruma gelmesinde ve hormonların yapımında önemli işlevleri vardır. Böbreklerde oluşan hasar kalp krizi ve inme riskini arttırır. Böbrek hasarlarının çoğunluğundan hipertansiyon ve diyabet sorumludur. Diyet sorunlarının üstesinden fx15 ile gelirken bir yandan da bu tavsiyelere uymayı deneyin. Bu sorunlar KKH için de başlıca risk faktörlerinden olduğu için böbrek ve kalp hastalığı arasında etkileşim olması doğaldır.

Metabolizma sonucu oluşan ve dışarıdan alınan reaktif oksijen türleri ya da serbest radikaller LDL’nin oksidasyonunu hızlandırır. Okside olmuş LDL makrofajlar tarafından arter duvarının iç tabakasına çekilerek yağlı plakın oluşmasına katkı sağlar. Antioksidanlar serbest radikalleri etkisizleştirerek arterosklerosiz oluşumunun önlenmesinde yardımcı olurlar.

Şişmanlarda genel olarak aterojenik etkisi yüksek çok düşük dansiteli lipoprotein (VLDL) ve LDL kolesterol düzeyleri yüksek, HDL-kolesterol ise düşüktür. Ayrıca şişmanların beden ağırlığının birimi başına normal kilolulara göre %2() daha fazla beden içi kaynaklı kolesterol ürettikleri bildirilmiştir. Şişmanlık hipertansiyon, diyabet ve hiperkolesterolemi gelişimine neden olarak koroner kalp hastalığı morbidite ve mortalitesini yükseltir. BKI 30″dan yüksek olan bireylerde koroner hastalıktan ölüm riski önemli şekilde yükselir. Yağın bedenin üst kısımlarında toplanması (android şişmanlık) riski daha da yükseltir. Bel çevresinin kadın için 80, erkek için 93 cm altında olması riski azaltır.

Egzersiz hepatik lipaz aktivitesini azaltarak HDL kolesterolünü yükseltir. İlginçtir ki Fx 15 engin etkileriyle kolesterolü de zayıflatırken düşürebilmektedir. Hareketsizlik koroner hastalık riskini arttırır. Bu görüş bazı epidemiyolojik araştırmalarla desteklenmemekle birlikte, fiziksel aktivitenin artması şişmanlığın önlendiğinden dolaylı olarak da hastalıkta koruyucu faktör sayılabilir.