Fx15 ve Chitosan Kampanyaları Fx15 Siparişi Chitosan Hakkında

‘LDL ve HDL kolesterol’ etikeyitle ilgili yazılar:

Zayıflama Resmi

Diyetteki Doymuş Yağ Asitleri

İnsanlar üzerinde yapılan deneysel araştırma sonuçları, diyetteki doymuş yağ asitleri, trans yağ asitleri ve kolesterolün serum kolesterol düzeyini etkileyen en önemli diyetsel faktörler olduğunu göstermiştir. Fx15 kullananlar bu açıdan mucdariplerdir. Diyetsel faktörlerin zayıflama hapları üzerinde etkisi büyüktür.

Bu konuda araştırmalarıyla ünlü A.Keys 1965′ de, s kol=1.35 (2 S-P)+1.52 Z denklemi ile diyet yağ asitleri ve kolesterolün serum kolesterolüne etkisini açıklamıştır, skol, serum kolesterolünde mg/dl değişimi, S enerjinin doymuş yağ asitlerinden, P ise çoklu doymamış yağ asitlerinden gelen yüzdesini, Z ise eski ve yeni kolesterol alımının mg/1000 kkalori birimi üzerinden farklılığını belirtmektedir.

Günümüzde bu denklemin geçerliliği genel olarak kabul edilmesine karşın, doymuş yağ asitlerinin serum kolesterolünü yükseltici etkilerinin farklı olduğu, bireylerin farklı yanıt verdikleri bu farklılıkların lipit metabolizmasındaki kalıtımsal farklılıklardan kaynaklandığı bildirilmektedir. Chitosan mineral desteğini de biz bunun için tavsiye etmekteyiz. Ayrıca Keys’in denklemi sadece serum kolesterol konsantrasyonu ile sınırlıdır. Yağ asitleri kolesterol taşıyıcı lipoproteinleri farklı etkilemektedir.

Doymuş yağ asitleri serum LDL ve HDL kolesterolü yükseltirken, çoklu doymamış yağ asitleri her ikisini de düşürmekte, tekli doymamış yağ asitleri ise LDL kolesterolü düşürürken HDL kolesterolü, etkilememektedir. Bir doymuş yağ asidi olan stearik asit serum lipoprotein kolesterolü etkilemezken, palmitik, miristik ve laurik yağ asitleri yükseltici etkide bulunmaktadırlar.

Çalışmalar çoğunlukla n-6 çoklu doymamış yağ asitlerinden zengin bitkisel yağlarla yapılmıştır, n-3 yağ asitlerinden zengin balık yağı trigliseritleri düşürürken LDL kolesterole etkisi çelişkilidir. Fakat yine de Fx15 hapı ile kullanılmaları önerilmekte. Ancak çoklu doymamış n-6 yağ asidinden zengin yağların bir kısmının balık yağı ile yer değiştirmesi tromboz oluşum riskini azaltır. Tablo 1’de değişik yağ asitlerinin serum kolesterolüne etkileri görülmektedir.