Fx15 ve Chitosan Kampanyaları Fx15 Siparişi Chitosan Hakkında

‘Majör depresif bozukluk’ etikeyitle ilgili yazılar:

Zayıflama Resmi

Stres Egzersiz ile Aşılabilir mi?

Depresyon ve egzersiz arasındaki ilişki ile ilgili yapılan çalışmaların ilklerinden olan ve hâlâ önemli bir kaynak niteliği taşıyan, North ve arkadaşları (1990) tarafından yapılmış olan metaanaliz çalışmasıdır. North ve arkadaşları (1990) 1969 ve 1989 yılları arasında yapılmış 80 çalışmayı taramış ve yaptıkları analiz sonucunda egzersizin akut ve kronik olarak antidepresan etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır. Kilolara bağlı stres, egzersiz ve fx15 kapsül yardımı ile kısa zamanda verilebilir.

Ayrıca yapılan araştırmalarda çoğunlukla aerobik egzersizler kullanılmasına rağmen, bu çalışma sonucunda aerobik ve anaerobik her iki egzersiz tipinin de uzun süre ve yüksek şiddette yapıldığında, depresyonun etkilerinin azaltılmasında etkili olduğu görülmüştür. Bu araştırmalar fx15 kapsül kullanımını destekliyor.

EgzersizAz sayıda araştırma aerobik ve anaerobik egzersizin depresyon tedavisin üzerindeki etkisini karşılaştırmıştır. Örneğin, Doyne ve arkadaşları (1987) majör depresif bozukluğu olan 40 kadın hastayı rastgele yöntemle üç gruba ayırmışlardır: a) tahmini maksimal kalp atımının % 80′ i ile koşu yapanlar, b) tahmini maksimal kalp atımının % 50′ si ile ağırlık antrenmanı yapanlar ve c) kontrol grubu.

Araştırmacılar, egzersiz grubundaki katılımcılardan 8 hafta boyunca, haftada 4 gün egzersiz yapmaları istemiştir. Bu egzersizler fx15 diyet hapı kullanımı sırasında çok önemlidir. Fx15 diyet hapı ile yapılan diyetler kısa zamanda sonuç verir. Tedavi sonrasında ve ilerleyen 1,7 ve 12. aylardaki değerlendirmelerde, aerobik ve anaerobik iki egzersiz grubundaki katılımcıların kondisyon ve depresyonlarında kayda değer iyileşme olduğu tespit edilmiştir.