Fx15 ve Chitosan Kampanyaları Fx15 Siparişi Chitosan Hakkında

‘Makrofajlar’ etikeyitle ilgili yazılar:

Zayıflama Resmi

Fx15 Kullananlar için Fibrinojen

Fibrinojen pıhtılaşma sürecinde rol alan bir kan proteinidir. Pıhtılaşma, arterleri tıkayan son olay olduğundan kanda fibronojen düzeyinin yükselmesinin KKH için bir risk faktörü olabileceği düşünülmüştür. Düzenli egzersiz, şişmanlığın iyileştirilmesi, Fx 15 ile zayıflama, sigarasız ortam, düşük doz aspirin alımı, balık tüketiminin artması ya da balık yağı alımı pıhtılaşma riskini azaltır.

Böbreklerin, bedende oluşan zararlı öğelerin atımında, kan basıncının düzenlenmesinde, sodyum, potasyum, kalsiyum gibi minerallerin dengelerinin sağlanmasında, D vitamininin aktif duruma gelmesinde ve hormonların yapımında önemli işlevleri vardır. Böbreklerde oluşan hasar kalp krizi ve inme riskini arttırır. Böbrek hasarlarının çoğunluğundan hipertansiyon ve diyabet sorumludur. Diyet sorunlarının üstesinden fx15 ile gelirken bir yandan da bu tavsiyelere uymayı deneyin. Bu sorunlar KKH için de başlıca risk faktörlerinden olduğu için böbrek ve kalp hastalığı arasında etkileşim olması doğaldır.

Metabolizma sonucu oluşan ve dışarıdan alınan reaktif oksijen türleri ya da serbest radikaller LDL’nin oksidasyonunu hızlandırır. Okside olmuş LDL makrofajlar tarafından arter duvarının iç tabakasına çekilerek yağlı plakın oluşmasına katkı sağlar. Antioksidanlar serbest radikalleri etkisizleştirerek arterosklerosiz oluşumunun önlenmesinde yardımcı olurlar.

Şişmanlarda genel olarak aterojenik etkisi yüksek çok düşük dansiteli lipoprotein (VLDL) ve LDL kolesterol düzeyleri yüksek, HDL-kolesterol ise düşüktür. Ayrıca şişmanların beden ağırlığının birimi başına normal kilolulara göre %2() daha fazla beden içi kaynaklı kolesterol ürettikleri bildirilmiştir. Şişmanlık hipertansiyon, diyabet ve hiperkolesterolemi gelişimine neden olarak koroner kalp hastalığı morbidite ve mortalitesini yükseltir. BKI 30″dan yüksek olan bireylerde koroner hastalıktan ölüm riski önemli şekilde yükselir. Yağın bedenin üst kısımlarında toplanması (android şişmanlık) riski daha da yükseltir. Bel çevresinin kadın için 80, erkek için 93 cm altında olması riski azaltır.

Egzersiz hepatik lipaz aktivitesini azaltarak HDL kolesterolünü yükseltir. İlginçtir ki Fx 15 engin etkileriyle kolesterolü de zayıflatırken düşürebilmektedir. Hareketsizlik koroner hastalık riskini arttırır. Bu görüş bazı epidemiyolojik araştırmalarla desteklenmemekle birlikte, fiziksel aktivitenin artması şişmanlığın önlendiğinden dolaylı olarak da hastalıkta koruyucu faktör sayılabilir.