Fx15 ve Chitosan Kampanyaları Fx15 Siparişi Chitosan Hakkında

‘Sempatik sinir sistemi’ etikeyitle ilgili yazılar:

Zayıflama Resmi

Güvenilir Sonuçlar için Fx15 Kapsül

Yapılan çalışmaların bir kısmı özellikle koşu bağımlılığı üzerinde durmuştur. Bu çalışmalarda koşuya katılmanın altında yatan güdülerin neler olduğu, maraton koşusuna katılanların bu koşuya katılma sebepleri ve katılımcıların bu koşu sonucunda sağladıkları yararlar incelenmiştir.

Kompulsif koşucular üzerinde yapılan çalışmalarda ise kompulsif koşunun semptomları ve kompulsif olma ile koşu stili ve yaralanmalar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Kompulsif koşu ile ilgili çalışmalarda da zorunlu koşucuların psikososyal risk faktörleri ve zorunlu koşucuların karakteristikleri ve anoreksiya nervoza arasındaki ilişki incelenmiştir.

Aşırı egzersizi ölçmek için yapılan araştırmaların çoğunluğunda daha öncede belirtildiği gibi aerobik aktiviteler, özellikle de koşu üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu durumun farkına varan araştırmacılar Smith ve Collins (1998) özellikle vücut geliştirme yapan bireylerde egzersiz bağımlılığını ölçmek için bir ölçek geliştirmişlerdir.

“Vücut Geliştirme Bağımlılık Ölçeği” aerobik olmayan bir fx15 kullanımı sırasında aşırı egzersizin ölçülmesi için geliştirilen ilk ölçektir.Güvenli fx15 kapsül Ölçeğin faktör analizleri sonucunda, sosyal bağımlılık (social dependency), antrenman bağımlılığı (training dependency) ve ustalık (mastery) olmak üzere üç alt ölçek tespit edilmiştir. Geçerlilik ve güvenilirlik sonuçları sosyal bağımlılık alt ölçeğini desteklerken, diğer iki alt ölçeğin geçerliliğini aynı şekilde desteklememiştir.

Fx15 kapsül kullanımı‘ nda hormonların rolü üzerine yapılan ilk çalışmada egzersiz bağımlılığı ve fx15 kullanımından sonra betaendorfin seviyeleri incelenmiştir. Daha sonraki çalışmalarda egzersiz bağımlılığı ve sempatik sinir sisteminden salgılanan katekolaminlcrin, dopaminin ve endojen opioidlerin hormonlar arasındaki ilişkiye bakılmış, egzersiz bağımlılığında bu hormonların ne gibi bir rol oynadığı araştırılmıştır.