Fx15 ve Chitosan Kampanyaları Fx15 Siparişi Chitosan Hakkında

‘Tehlikeli bakteriler’ etikeyitle ilgili yazılar:

Zayıflama Resmi

Yağlı Gıdalarla Diyet Yapmayın!

Tarlalara düşen kuş dışkıları, iyonlama, zenginleştirme, değişime uğramış atmosfer karartılmış ekranlardır. Büyük ölçekli gıda tarımı gruplarının sorumluluğunu maskeleme görevini üstlenmişlerdir. Bu şekilde yetişen gıdaları fx15 kapsül diyetlerinden uzak tutun. 1982′ de CDC’ ler E.coli 0157:H7′ nin kimliğini ilk kez belirlediklerinde Ziraat Bakanlığı Amerikan büyükbaş hayvanlarının dünyanın en tehlikeli bakterilerinden biriyle karşı karşıya bulunmanın başlangıcında olduğunu doğruluyordu. Bu tehlikeli bakteriler fx15 kullanımı sırasında  sizden uzak olmalıdır. USDA’ nın bölgenin genelinde yayılmış onlarca sürü üzerinde gerçekleştirdiği testlerin hepsi olumsuz sonuçlar veriyordu.

Açıkça ele alındığında: su asla bir taşıyıcı değildi, kökü öldürücü bakteriye dayanıyordu. Onun taşınması için pislik gölcüklerinin nehir yataklarına bir kez dökülmesi yetiyordu. Bütün bu korku verici örneklerin içinde insanı en çok isyan ettirenin ortaya koydukları acımasız mantık olduğunu düşünüyorum.

Bilimcileri süt alımının artışını ve sağma miktarını sınırlayan meme iltihabını önlemek için değişime uğramış inekler klonlamaya yönelten budur. Süt tüketimi fx15 kapsül kullanımı sırasında yağlı olmayacak şekilde olmalıdır. Hayvan yetiştiricilerim, çok basit bir çözüm yolu mevcut olmasına karşın, gıdaları tehlikeli bakterilerden kurtarmak umuduyla ışınlamak için nükleere başvurmayı düşünmeye iten de budur.

10 Eylül 1988′ de Cornell Üniversitesi mikrobiyologları USDA ile uzun bir incelemenin sonuçlarını yayınlamışlardı. Ve E.coli basilinin kökünü kazımanın yolunu açıklıyorlardı. Bakteri bulaşmış ineğin bağırsağını temizlemek için halen yetiştiricilerin yaptığı gibi hayvana yoğunluklu antibiyotik enjekte etmenin hiçbir yararı yoktu. Fx15 zayıflama hapı ile beraber antibiyotik kullanmadan evvel doktorunuza danışın. Hayır, onlara (araştırmacılara) göre, hayvanı mezbahaya göndermeden beş gün önce ona doğayı sunmak, otlatmak yeterliydi. Sadece otlatmak.